w roku 2016 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

w roku 2016

 • 2016-12-31

  dr inż. Janusz Szczepaniak

  Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29.12.2016 r. zmarł w wieku 81 lat dr inż. Janusz Szczepaniak. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z 1962 roku. Związany zawodowo z Wydziałem Chemicznym PG jako nauczyciel akademicki. Pracował na etacie asystenta, starszego asystenta, starszego wykładowcy oraz adiunkta w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej,...

 • 2016-12-02

  dr. inż. Maria Bogucka-Ledóchowska

  Z żalem informujemy, że 30 listopada odbył się pogrzeb długoletniej nauczycielki akademickiej naszego Wydziału, ostatnio emerytki PG, dr inż. Marii Boguckiej-Ledóchowskiej. Przeżyła 91 lat. Przez wiele lat pracowała w obecnej Katedrze Technologii Leków i Biochemii, w której też zrobiła doktorat (1965), m.in. zakładała tam pracownię krystalograficzną i współpracowała...

 • 2016-11-26

  prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 listopada 2016 zmarła prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, wybitny specjalista w dziedzinie chemii i biotechnologii żywności, znakomity dydaktyk i przyjaciel młodzieży akademickiej. Ilona Kołodziejska ukończyła studia magisterskie w zakresie chemii i technologii żywności na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1969 roku....

 • 2016-11-22

  doc. dr inż. Aleksander Stankiewicz

  12.11.2016 zmarł w wieku 91 lat dawny absolwent i emerytowany pracownik PG, doc. dr inż. Aleksander Stankiewicz. długoletni nauczyciel akademicki naszego wydziału. Był absolwentem PG z rocznika 1951, długoletnim pracownikiem dydaktycznym w ówczesnej Katedrze Inżynierii i Aparatury Chemicznej, wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń studentów.