w roku 2016 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

w roku 2016

 • 2016-12-31

  dr inż. Janusz Szczepaniak

  Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29.12.2016 r. zmarł w wieku 81 lat dr inż. Janusz Szczepaniak. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z 1962 roku. Związany zawodowo z Wydziałem Chemicznym PG jako nauczyciel akademicki. Pracował na etacie asystenta, starszego asystenta, starszego wykładowcy oraz adiunkta w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej,...

 • 2016-12-02

  dr. inż. Maria Bogucka-Ledóchowska

  Z żalem informujemy, że 30 listopada odbył się pogrzeb długoletniej nauczycielki akademickiej naszego Wydziału, ostatnio emerytki PG, dr inż. Marii Boguckiej-Ledóchowskiej. Przeżyła 91 lat. Przez wiele lat pracowała w obecnej Katedrze Technologii Leków i Biochemii, w której też zrobiła doktorat (1965), m.in. zakładała tam pracownię krystalograficzną i współpracowała...

 • 2016-11-26

  prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 listopada 2016 zmarła prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, wybitny specjalista w dziedzinie chemii i biotechnologii żywności, znakomity dydaktyk i przyjaciel młodzieży akademickiej. Ilona Kołodziejska ukończyła studia magisterskie w zakresie chemii i technologii żywności na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1969 roku....

 • 2016-11-22

  doc. dr inż. Aleksander Stankiewicz

  12.11.2016 zmarł w wieku 91 lat dawny absolwent i emerytowany pracownik PG, doc. dr inż. Aleksander Stankiewicz. długoletni nauczyciel akademicki naszego wydziału. Był absolwentem PG z rocznika 1951, długoletnim pracownikiem dydaktycznym w ówczesnej Katedrze Inżynierii i Aparatury Chemicznej, wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń studentów.

 • 2016-10-29

  mgr Ligia Zasławska

  W dniu 27 października odbył się pogrzeb emerytki PG, pani mgr Ligii Zasławskiej, wieloletniej pracownicy Katedry Chemii Analitycznej, a ostatnio – do 2006 roku – jej sekretarki.

 • 2016-10-27

  prof. dr hab. Józef Kur

  26 października 2016 roku nieoczekiwanie zmarł prof. dr hab. Józef Kur, wieloletni kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. Urodzony w 1955 roku, w 1979 roku ukończył studia na UG, a następnie uzyskał tamże stopień dr nauk biologicznych (1986), dr hab. n.b. (1993) i tytuł profesora n.b. (1998). Podczas pracy na UG odbył liczne zagraniczne staże naukowe m.in....

 • 2016-08-18

  prof. dr inż. Edward Borowski

  W dniu 17.08.2016 zmarł prof. dr inż. Edward Borowski. Emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, wybitny naukowiec o światowej sławie. Wilniuk z urodzenia, gdańszczanin z wyboru. Absolwent Wydziału Chemicznego rocznika 1950 i nauczyciel akademicki naszego Wydziału w latach 1948-1998. Jeden z najwybitniejszych polskich naukowców w dziedzinie badań nad...

 • 2016-08-02

  dr inż. Edward Dunajski

  Z żalem informujemy, że w lipcu 2016 odszedł od nas długoletni nauczyciel akademicki naszego wydziału, a ostatnio emeryt PG, dr inż. Edward Dunajski. Miał 78 lat, a od czasu ukończenia studiów w 1962 roku (TPZ, Spoż.) związany był z obecną Katedrą Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. Doktorat uzyskał pod kierunkiem prof. Z. Sikorskie-go w 1971 roku, a był on...