w roku 2017 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

w roku 2017

 • 2017-12-12

  inż. Celina Niecikowska

  W dniu 2 grudnia 2017 zmarła inż. Celina Niecikowska, absolwentka Wydziału Chemicznego PG z roku 1983 i wieloletnia pracowniczka. Bardzo aktywna w działalności dydaktycznej, była nieocenioną współpracowniczką w badaniach dla przemysłu żywnościowego. Pozostanie ona w naszej pamięci jako ciepła, życzliwa, wrażliwa i skromna osoba, zawsze gotowa służyć pomocą i dobrą radą.

 • 2017-10-22

  prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa

  Urodzony 4 marca 1933, zmarł 21 października 2017 roku. Wieloletni kierownik Zespołu Naukowego Chemii i Biochemii Związków Przeciwnowotworowych w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, Wydziału Chemicznego PG, kierownik tej katedry w latach 1998–2003. Pan Profesor studia ukończył na naszym Wydziale w roku 1956, po czym przez 2 lata zatrudniony był w Katedrze Chemii Ogólnej AM...

 • 2017-06-14

  prof. dr hab. inż. Zofia Libuś

  W dniu 12.06.2017 odeszła od nas profesor Zofia Libuś. Urodziła się 27 marca 1930 roku w Wilnie. W 1952 roku ukończyła studia na Wydziale Chemicznym PG, uzyskując dyplom magistra inżyniera chemika, specjalność Technologia Chemiczna Drewna. Początkowo pracowała jako młodszy asystent w Katedrze Chemii Fizycznej PG a następnie, jako doktorantka, w zespole profesora Witolda...

 • 2017-04-22

  doc. dr inż. Jerzy Kapczyński

  Z żalem informujemy, że 16 kwietnia 2017 zmarł w wieku niemal 93 lat emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego PG, doc. dr inż. Jerzy Kapczyński. Pochodził z Bydgoszczy, gdzie także zdał maturę. Dyplom mgr inż. uzyskał na naszym Wydziale w 1951 roku na Sekcji Nieorganicznej. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie chemii otrzymał na UAM w Poznaniu 19 maja 1961. Po...

 • 2017-04-20

  prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski

  19 kwietnia 2017 roku zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski, współtwórca oraz znawca chemii i technologii lipidów, wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Chemicznego PG oraz jego Prodziekan i dwukrotnie Dziekan (1984-1987 i 1987-1990). Ukończył on studia magisterskie na Wydziale Chemicznym PG w 1954 roku. Tuż po studiach podjął pracę w Katedrze Chemii i...