w roku 2024 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

w roku 2024

  • 2024-01-08

    prof. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski

     Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 06.01.2024 odszedł od nas w wieku 90 lat Profesor Wiesław Wojnowski, twórca szkoły naukowej chemii związków krzemoorganicznych o międzynarodowym znaczeniu. Profesor Wiesław Wojnowski urodził się 7 marca 1933 roku w Toruniu, w roku 1952 r. ukończył Technikum Chemiczne w Toruniu, a następnie w roku 1957 studia na naszym...