dr hab. Anatol Arendt | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-02

dr hab. Anatol Arendt

grafika tematyczna

W dniu 31 grudnia 2022r. zmarł dr hab. Anatol Arendt.

Anatol Arendt, ur. 26 stycznia 1940 r. w Lwieńcu, był zatrudniony w Politechnice Gdańskiej na stanowisku adiunkta w latach 1964-1980. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku 1964, a w roku 1973 obronił rozprawę doktorską „Synteza muropeptydu zawierającego kwas L,L-a,e-diaminopimelinowy”. W roku 1979 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego za „Zastosowanie metody radiochromatograficznej do badania kinetyki mechanizmów reakcji w syntezie peptydów”.

W roku 1980 przybył do USA, gdzie kontynuował karierę naukową, początkowo na Wydziale Biochemii Medycznej, South Illinois University, Carbondale, a następnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wydziału Okulistyki, University of Florida, Gainesville.

Autor ponad 50 artykułów i referatów w czasopismach naukowych oraz 3 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1969-80, Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego oraz  Amerykańskiego Towarzystwa Peptydowego.

127 wyświetleń