Dyrektor administracyjny

Dyrektor administracyjny

Biuro wydziału

Biuro wydziału

Sekcja finansowa

Sekcja finansowa

Biuro projektów

Biuro projektów

Obsługa informatyczna wydziału

Obsługa informatyczna wydziału

Sekcja zamówień publicznych i inwentaryzacji

Sekcja zamówień publicznych i inwentaryzacji

Sekcja Techniczno-Magazynowa

Sekcja Techniczno-Magazynowa

Administrator i pracownicy obsługi

Administrator i pracownicy obsługi

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

 

Zakres działalności administracji wydziału obejmuje m.in.: 

 1. przygotowanie, obsługę administracyjną i realizację decyzji władz wydziału i rady wydziału;
 2. obsługę administracyjną spraw pracowniczych, w tym kadrowo – płacowych, kierowanych do działu osobowego i działu płac uczelni;
 3. przygotowanie, dokumentowanie i prowadzenie gospodarki finansowej wydziału;
 4. ewidencję i analizę przychodów i rozchodów;
 5. obsługę procedury zamówień publicznych;
 6. obsługę administracyjną dydaktyki i studentów, w tym pomocy materialnej i bytowej;
 7. realizację zakupów aparatury i materiałów;
 8. obsługę administracyjną inwentaryzacji i likwidacji mienia wydziału;
 9. zarządzanie mieniem wydziału, w tym prowadzenie obsługi technicznej obiektów i gospodarkę materiałową;
 10. obsługę administracyjną związaną z badaniami naukowymi oraz pracami zleconymi;
 11. obsługę administracyjną związaną z procedurami dotyczącymi uzyskiwania stopni i tytułu naukowego.

(źródło: Regulamin organizacyjny)