Administracja | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Administracja
Dyrektor administracyjny

Dyrektor administracyjny

Biuro wydziału

Biuro wydziału

Sekcja finansowa

Sekcja finansowa

Biuro projektów

Biuro projektów

Obsługa informatyczna wydziału

Obsługa informatyczna wydziału

Sekcja zamówień publicznych i inwentaryzacji

Sekcja zamówień publicznych i inwentaryzacji

Sekcja Techniczno-Magazynowa

Sekcja Techniczno-Magazynowa

Administrator i pracownicy obsługi

Administrator i pracownicy obsługi

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

 

Zakres działalności administracji wydziału obejmuje m.in.: 

 1. przygotowanie, obsługę administracyjną i realizację decyzji władz wydziału i rady wydziału;
 2. obsługę administracyjną spraw pracowniczych, w tym kadrowo – płacowych, kierowanych do działu osobowego i działu płac uczelni;
 3. przygotowanie, dokumentowanie i prowadzenie gospodarki finansowej wydziału;
 4. ewidencję i analizę przychodów i rozchodów;
 5. obsługę procedury zamówień publicznych;
 6. obsługę administracyjną dydaktyki i studentów, w tym pomocy materialnej i bytowej;
 7. realizację zakupów aparatury i materiałów;
 8. obsługę administracyjną inwentaryzacji i likwidacji mienia wydziału;
 9. zarządzanie mieniem wydziału, w tym prowadzenie obsługi technicznej obiektów i gospodarkę materiałową;
 10. obsługę administracyjną związaną z badaniami naukowymi oraz pracami zleconymi;
 11. obsługę administracyjną związaną z procedurami dotyczącymi uzyskiwania stopni i tytułu naukowego.

(źródło: Regulamin organizacyjny)