Sekcja Techniczno-Magazynowa | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Techniczno-Magazynowa

Instrukcja składania zamówień do magazynu chemicznego dostępna jest w zakładce Pracownicy ⇒ Elektroniczny Obieg Dokumentów (po zalogowaniu w systemie Moja PG)

Zbigniew Hewelt

tel.: +48 58 347 25 10 (biuro)
tel.: +48 58 347 13 92 (warsztat)

Budynek 5 – Chemia C – pom. 08 (warsztat)


Do zakresu działania Sekcji Techniczno-Magazynowej należy:
  1. zaopatrzenie w odczynniki chemiczne, materiały biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (zgłoszonych w ewidencji i zapotrzebowaniu), gazy techniczne, itp.;
  2. obsługa ogólnouczelnianego magazynu chemicznego;
  3. drobne naprawy, prace konserwatorskie na wydziale, dostawa i dystrybucja ciekłego azotu.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)