Obsługa informatyczna wydziału | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Obsługa informatyczna wydziału

Administrator sieci komputerowej

Serwis komputerowy

Strona WWW, telebimy, laboratoria komputerowe

Grafika komputerowa i multimedia


Do zakresu działania Obsługi Informatycznej Wydziału należy:
 1. zapewnienie bieżącego serwisu sprzętu komputerowego i sieciowego oraz prawidłowego funkcjonowania baz danych na wydziale;
 2. planowanie oraz realizacja zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dysponowanie nimi;
 3. zabezpieczenie technicznej obsługi procesu dydaktycznego na wydziale, realizacja zakupów aparaturowych i materiałowych;
 4. świadczenie usług informatycznych na rzecz wszystkich rodzajów działalności wydziału;
 5. spełnianie funkcji administratorów wydziałowej sieci komputerowej oraz serwerów wydziału;
 6. udostępnianie bazy komputerowej i programowej dla szeroko pojętej edukacji informatycznej realizowanej przez wydział;
 7. realizacja prac rozwojowych związanych z kompleksową komputeryzacją obsługi dydaktyki, wdrażaniem nowych systemów komputerowych oraz rozwiązań sieciowych, wdrażaniem nowoczesnych technologii na różnych poziomach komputeryzacji wydziału;
 8. współpraca z Centrum Usług Informatycznych uczelni w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem wydziałowej sieci komputerowej;
 9. zapewnienie funkcjonowania posiadanej bazy sprzętowo-programowej wydziału poprzez:
  • obsługę eksploatacyjną serwerów i urządzeń sieciowych wydziałowej sieci komputerowej,
  • obsługę eksploatacyjną laboratoriów komputerowych oraz komputerów ogólnodostępnych dla studentów,
  • konserwację standardowego oprogramowania podstawowego wydziału,
  • udzielanie pomocy w usuwaniu awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania w jednostkach organizacyjnych i administracji wydziału,
  • instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi dla pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
 10. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad usługami podmiotów zewnętrznych zapewniających kompleksowy serwis sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania wykorzystywanego na wydziale;
 11. monitorowanie poziomu bezpieczeństwa wydziałowej sieci komputerowej;
 12. wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)