Dyrektor administracyjny | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dyrektor administracyjny

inż. Krzysztof Sobczyński

Dyrektor administracyjny

tel: +48 58 347 27 40

kom: +48 601 652 204
fax: +48 58 347 26 94
e-mail: krzysztof.sobczynski@pg.edu.pl

Budynek 6  – Chemia A – pok. 117

Obowiązki i uprawnienia dyrektora administracyjnego wydziału

 1. Nadzór nad pracą służb technicznych i administracji wydziału;
 2. Kontrola zarządcza na wydziale, zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość w tym zakresie;
 3. Nadzór nad stanem organizacyjno-technicznym wydziału ze szczególnym uwzględnieniem remontów i działań inwestycyjnych;
 4. Podpisywanie faktur i rachunków (pod względem formalnoprawnym), zgodnie z otrzymanym upoważnieniem;
 5. Formalne przygotowanie materiałów dotyczących konkursów na stanowiska pracowników nie będących nauczycielami;
 6. Nadzór nad przestrzeganiem terminów zatrudnienia dydaktycznych i technicznych pracowników Wydziału;
 7. Przygotowanie wniosków inwestycyjnych;
 8. Techniczne przygotowanie wniosków o zmiany uposażenia
 9. Kierowanie akcjami przyznawania premii i nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi;
 10. Nadzór nad formalnym przygotowaniem wniosków dotyczących orderów i odznaczeń;
 11. Nadzór nad gospodarką materiałową;
 12. Bieżące śledzenie zmian w ustawach i przepisach dotyczących prawa pracy;
 13. Uzupełnianie i nadzór nad danymi osobowymi wszystkich pracowników wydziału;
 14. Nadzór nad komputeryzacją prac biurowych;
 15. Kontrola dyscypliny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi;
 16. Kontrola stanu wykorzystania urlopów. Okresowe przekazywanie informacji dziekanowi oraz kierownikom katedr;
 17. Poszukiwanie sponsorów i darczyńców.

(źródło: Regulamin organizacyjny)