Biuro projektów | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro projektów

mgr Sebastian Regliński

Koordynator
(Projekty NCN, NCBR, UE)

tel.: +48 58 348 62 50
e-mail: sebastian.reglinski@pg.edu.pl

Budynek 6 – Chemia A, pok. 314

mgr Ewa Pacocha

(Projekty NCBR, NCN, MNiSzW)

tel.: +48 58 348 62 11
e-mail: ewa.pacocha@pg.edu.pl

Budynek 6 – Chemia A, pok. 314

lic. Agata Trafna

(Granty IDUB, Projekty NCN)

tel.: +48 58 348 64 89
e-mail: agata.trafna@pg.edu.pl

Budynek 6 – Chemia A, pok. 314


Do zakresu działania biura projektów należy m.in.:
 1. analiza potencjału wydziału w zakresie możliwości aplikacji o nowe projekty i granty;
 2. pomoc w poszukiwaniu partnerów i budowaniu konsorcjów;
 3. pomoc w przygotowaniu umowy konsorcjum na potrzeby danego projektu;
 4. pomoc w przygotowaniu pod względem formalnym wniosków aplikacyjnych wydziałowych projektów;
 5. wsparcie administracyjne w zakresie tworzenia budżetu projektu, analiza sposobu wynagradzania oraz formy zatrudnienia personelu projektu;
 6. pomoc administracyjna na etapie realizacji i rozliczania projektów krajowych i zagranicznych;
 7. wsparcie administracyjne (m. in. w zakresie wytycznych kwalifikowalności wydatków, współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za finanse, PZP i innymi zgodnie z zakresami kompetencji niezbędnych przy realizacji projektów);
 8. wsparcie przy audycie/kontroli (m.in. koordynowanie działań kontrolnych i audytów zewnętrznych, pomoc w obsłudze zespołów kontrolnych i audytowych, informowanie odpowiednich komórek organizacyjnych administracji wydziałowej i centralnej o datach, zakresach planowanych kontroli);
 9. wsparcie na etapie przygotowywania materiałów do archiwizacji dokumentacji projektowej;
 10. wprowadzanie danych do systemu POLON;
 11. ścisła współpraca z Centralnym Biurem Projektów (PMO).

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)