Telebimy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Telebimy

Na Wydziale Chemicznym funkcjonuje System Wizualizacji Informacji, popularnie nazywany telebimami.

Zadaniem systemu jest przekazywanie pracownikom, doktorantom i studentom krótkich informacji, dotyczących naszego Wydziału oraz uczelni.

Na monitorach umieszczonych w budynkach Chemii A, B, i C można prezentować zwięzłą informację w postaci tekstów i obrazów.

 

Zasady umieszczania materiałów na monitorach:

 1. Materiały do umieszczenia dostarczane są drogą elektroniczną na adres promocja.wch@pg.edu.pl przez kierowników katedr lub upoważnione osoby, dyrektora administracyjnego, biuro, dziekanat. Organizacje studenckie oraz inne osoby – za zgodą Dziekana lub właściwego Prodziekana.
 2. Materiały dostarczane są w formie gotowych plików (opis poniżej) z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia ich wyświetlania.
 3. Materiały należy dostarczyć gotowe do opublikowania.
 4. Pliki należy dostarczać z wyprzedzeniem minimum jednego dnia przed planowanym terminem wyświetlenia.

Informacje dla przygotowujących materiały na telebimy:

 1. System pozwala na wyświetlanie następujących treści:
  • wideo
  • zdjęcia
  • ogłoszenia tekstowe
  • ogłoszenia tekstowe ze zdjęciem w tle
  • pliki PDF
 2. System nie pozwala na wyświetlanie plików w formatach MS Office / LibreOffice / OpenOffice. Opis jak przygotować pliki do wyświetlania w systemie znajduje się poniżej.
 3. Ekrany mają przekątną 46" (101,81 x 57,29 cm) i rozdzielczość Full HD, dlatego wyświetlany materiał powinien mieć wielkość dokładnie 1920x1080px. Zalecana rozdzielczość materiałów to 96dpi.
 4. Ekran jest panoramiczny o proporcjach boków 16:9 (szerokość:wysokość), a program wyświetlający dopasowuje obraz do ekranu; aby uniknąć zniekształceń należy zachować orientację poziomą oraz przygotować materiały w optymalnej rozdzielczości.
 5. Nie jest zalecane przedstawianie treści jako zbioru pojedynczych obrazów – lepiej przygotować dokument jako jeden plik.
 6. Proszę zwrócić uwagę na ilość wyświetlanych informacji. Może to być grafika i tekst, ale zbyt dużo teksu staje się nieczytelne. Większa ilość informacji może być przedstawiona na kilku obrazach, ale większa ich ilość powoduje nieczytelność przekazu.
 7. Wielkość czcionki powinna być dobrana w taki sposób aby była czytelna z odległości minimum 2 metrów.
 8. Monitory nie posiadają głośników, więc dźwięki w filmach nie będą odtwarzane.
 9. System pozwala na umieszczenie poziomego paska informacyjnego z krótką, jednozdaniową informacją widoczną na wszystkich prezentowanych treściach.

W przypadku skrajnie źle przygotowanych treści, niewłaściwie wyglądających, materiały mogą nie zostać zaakceptowane do wyświetlenia na telebimach.

 

Sposoby przygotowania materiałów na telebimy

Można użyć dowolnego oprogramowania do przygotowania materiałów. Ważne, aby pliki wynikowe zostały przygotowane w prawidłowy sposób. Poniżej znajduje się kilka wskazówek do przygotowania materiałów w popularnych aplikacjach biurowych.


PowerPoint 2010

W programie PowerPoint 2010 jest możliwość zapisania plików prezentacji w formacie Windows Media Video (Plik ⇒ Zapisz jako ⇒ Zapisz jako typ: Windows Media Video). Spowoduje to eksport prezentacji do pliku *.wmv. Jednak przed przystąpieniem do tworzenia samej prezentacji należy wybrać właściwy format slajdu. Domyślnie proponowany jest format 4:3 który nie będzie optymalnie wyświetlany na telebimach. Aby zmienić domyślną proporcję slajdu należy wybrać kolejno: Projektowanie ⇒ Ustawienia strony ⇒ Dopasuj rozmiar slajdów ⇒ Pokaz na ekranie (16:9).

Czas wyświetlania pojedynczego slajdu należy dobrać tak aby był czytelny (od 5 do 10 sekund). W przypadku nie ustawienia ręcznie czasu wyświetlania slajdu, każdy slajd będzie wyświetlany przez 5 sekund.


PowerPoint 2013 i nowsze

W programie PowerPoint 2013 istnieje możliwość eksportu prezentacji do formatu MPEG-4 (*.mp4) – zalecany oraz Windows Media Video (*.wmv). Aby tego dokonać należy klikać kolejno Plik ⇒ Eksportuj ⇒ Utwórz wideo ⇒ Utwórz klip wideo ⇒ Zapisz jako typ: Klip wideo MPEG-4 (*.mp4). Przed utworzeniem pliku wideo warto zwrócić uwagę na parametry domyślne eksportowanego pliku. Należy ustawić jakość prezentacji na "Największy rozmiar pliku i najwyższa jakość (1920x1080)".

Informacje ogólne

W zależności od szybkości komputera, ilości slajdów i czasu wyświetlania pojedynczego slajdu eksport takiego pliku może potrwać od kilkunastu sekund nawet do kilkunastu, lub kilkudziesięciu minut.


PowerPoint 2010

Pliki programu PowerPoint 2010 można zapisać w formacie Portable Document Format (*.pdf). Aby tego dokonać należy klikać kolejno Plik ⇒ Zapisz jako ⇒ Nazwa pliku dowolna ⇒ Zapisz jako typ: Plik PDF ⇒ Standardowo  (publik. w trybie online i drukowanie) ⇒ Zapisz. Przed utworzeniem prezentacji należy upewnić się, że jest wybrana właściwa proporcja slajdu (16:9). Można to ustawić w zakładce Projektowanie ⇒ Ustawienia strony ⇒ Dopasuj rozmiar slajdów ⇒ Pokaz na ekranie (16:9).


PowerPoint 2013 i nowsze

W programie PowerPoint 2013 istnieje możliwość eksportu prezentacji do formatu Portable Document Format (*.pdf). Aby tego dokonać należy klikać kolejno Plik ⇒ Eksportuj ⇒ Utwórz dokument PDF/XPS ⇒ Utwórz pluk PDF/XPS ⇒ Zapisz jako typ: Plik PDF (*.pdf) ⇒ Optymalizuj do: Standardowo  ⇒ Publikuj. Przed utworzeniem prezentacji należy upewnić się, że jest wybrana właściwa proporcja slajdu (16:9). Można to sprawdzić w zakładce Projektowanie ⇒ Rozmiar slajdu ⇒ Panoramiczny (16:9).


LibreOffice

Przed rozpoczęciem tworzenia prezentacji należy upewnić się, że format slajdu jest odpowiedniej wielkości. W tym celu należy przejść kolejno do menu Slajd ⇒ Właściwości... ⇒ Zakładka Strona, sekcja Format Papieru, pole Format ⇒ Ekran 16:9 ⇒ Zatwierdzamy klawiszem OK. Z tak przygotowanym formatem slajdu można przystąpić do tworzenia prezentacji. Na koniec należy wyeksportować prezentację do pliku *.pdf z dowolną nazwą używając ikony 

Symbol PDF

 lub z menu Plik ⇒ Eksportuj jako PDF...

Uwaga

Każdy slajd będzie się wyświetlał przez 5 sekund. Należy o tym pamiętać przy tworzeniu treści, dobierając odpowiednią ilość informacji na slajdzie i wielkość czcionki. Pamiętajmy, że nie każdy ma "sokoli wzrok".


PowerPoint 2010

Przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu należy ustawić układ strony w pozycji poziomej (zakładka Układ strony ⇒ Orientacja ⇒ Pozioma). Wielkość strony powinna zostać również zmodyfikowana. Optymalna wielkość strony zbliżona do formatu A4 to 29,7 cm x 16,7 cm. Aby ją ustawić należy wybrać w zakładce Układ strony ⇒ Rozmiar ⇒ Więcej rozmiarów papieru... ⇒ zakładka Papier ⇒ Rozmiar papieru – Szerokość: 29,7 cm, Wysokość: 16,7 cm ⇒ zatwierdzamy klawiszem OK.

Po przygotowaniu treści należy zapisać dokument do formatu Portable Dokument Format (*.pdf) poprzez menu Plik ⇒ Zapisz jako ⇒ nazwa dowolna, Zapisz jako typ: PDF ⇒ Optymalizuj: Standardowo (publikowanie w trybie online i drukowanie) ⇒ Zapisz.


PowerPoint 2013 i nowsze

Przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu należy ustawić układ strony w pozycji poziomej (zakładka Układ strony ⇒ Orientacja ⇒ Pozioma). Wielkość strony powinna zostać również zmodyfikowana. Optymalna wielkość strony zbliżona do formatu A4 to 29,7 cm x 16,7 cm. Aby ją ustawić należy wybrać w zakładce Układ strony ⇒ Rozmiar ⇒ Więcej rozmiarów papieru... ⇒ zakładka Papier ⇒ Rozmiar papieru – Szerokość: 29,7 cm, Wysokość: 16,7 cm ⇒ zatwierdzamy klawiszem OK. Dla ułatwienia można też wybrać z listy rozmiar papieru "Uniwersalny" o wymiarach 35,99 cm x 21,59 cm, który jest zbliżony do proporcji 16:9.

Po przygotowaniu treści należy wyeksportować dokument do formatu Portable Dokument Format (*.pdf) poprzez menu Plik ⇒ Eksportuj ⇒ Utwórz plik PDF/XPS ⇒ nazwa dowolna, Zapisz jako typ: Plik PDF (*.pdf) ⇒ Optymalizuj do: Standardowo ⇒ Publikuj.


LibreOffice

Przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu należy ustawić układ strony w pozycji poziomej. Wielkość strony powinna zostać również zmodyfikowana. Optymalna wielkość strony zbliżona do formatu A4 to 29,7 cm x 16,7 cm. Aby to ustawić należy wybrać menu Format ⇒ Strona... ⇒ zakładka Strona ⇒ Format papieru – Szerokość: 29,7 cm, Wysokość: 16,7 cm, Orientacja: Pozioma ⇒ Zastosuj, OK.

Kiedy dokument będzie gotowy do eksportu należy użyć ikony Ikona PDF na głównym pasku przycisków lub wybrać menu Plik ⇒ Eksportuj jako ⇒ Eksportuj bezpośrednio jako PDF / lub Eksportuj jako PDF... ⇒ Eksportuj ⇒ nazwa pliku dowolna, Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*.pdf).

Uwaga

Treści w układzie pionowym strony będą mniej czytelne, zatem w tym przypadku należy szczególnie pamiętać o dobraniu odpowiedniej wielkości czcionki. Poza tym, w przypadku pionowej orientacji papieru po bokach pojawią się ciemne pasy lub dokument zostanie nienaturalnie rozciągnięty, a przez to stanie się nieczytelny. Tekst należy przygotować w taki sposób aby bez problemu dało się przeczytać każdą stronę w ciągu 5 sekund.


Można użyć również innego oprogramowania, jak na przykład darmowy GIMP, czy Inkscape.