6 i 7 lipca odbył się w Gdańsku Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-11

6 i 7 lipca odbył się w Gdańsku Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych

Dziekan prof. Agata Kot-Wasik podczas Zjazdu Dziekanów Wydziałów Chemicznych
Dziekan Wydziału Chemicznego PG prof. Agata Kot-Wasik. Fot. Jerzy Kwiatkowski / WCh PG

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego gościły w dniach 6-7 lipca 2023 r. w murach obu uczelni 104 uczestników Zjazdu Dziekanów Wydziałów Chemicznych.

Po raz pierwszy byliśmy współorganizatorami i gospodarzami Zjazdu, który odbywa się cyklicznie, dwa razy do roku i jest forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i dyskusji nad aktualnymi problemami.

Tematami wiodącymi były: udział polskich chemików w grantach European Research Council (ERC), nowe zasady postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych, nadawania uprawnień w nowych dyscyplinach oraz wyborów do RDN, przygotowanie się do oceny programowej PKA.

Zaprezentowano korzyści i wyzwania w procesie konsolidacji uczelni gdańskich – Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU), który został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Poruszono aktualne tematy, dotyczące nowej roli nauczyciela w zmieniającym się świecie, przedstawiono informacje o Polskim Towarzystwie Chemicznym, kształcenia w szkołach doktorskich i szkole doktorskiej wdrożeniowej.

Dopisała pogoda i dobre humory!

351 wyświetleń