Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i programu RADIUM | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-25

Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i programu RADIUM

Radium Learning Through Research Programs

Indywidualne Studia Badawcze oraz program Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

Uwaga

Wniosek ISB i Radium należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku. Zapraszamy do zapoznania z tutorialem z programu Radium (dostępny wkrótce). 

Adresaci programu

Student studiów II stopnia może zgłosić się sam do konkursu lub może zostać zgłoszony np. przez dziekana, mentora, opiekuna naukowego albo kierownika projektu, w którym brał lub aktualnie bierze udział.

Budżet oraz warunki finansowania  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 24 000 PLN brutto, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB, zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów badawczych.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W ramach przyznanych w wyniku konkursu grantów mogą być finansowane:

  • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
  • koszty sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań,
  • usługi obce niezbędne do realizacji badań,
  • koszty związane z upowszechnianiem badań, w tym w szczególności koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach.

Jak aplikować?

Do programu ISB

  • Wnioski w ramach ISB mogą być składane w terminie od 21 września do 27 października 2023 do godz. 23:59. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Do progamu Radium

  • Nabór wniosków w ramach programu RADIUM będzie trwał od 21 września do 24 listopada 2023 r, godz. 23:59. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Dokumenty

112 wyświetleń