Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

Aktualności

  • 2021-02-05

    Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską, a Włochami CANALETTO

    Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań....

  • 2020-10-09

    Wytyczne dla pracowników Wydziału dotyczące postępowania w przypadkach związanych z objawami COVID-19

    W wypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19 należy: powiadomić przełożonego telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować się do  wytycznych (tel. 222-500-115) W wypadku uzyskania informacji o kontakcie z osobą chorą na COVID-19  należy: powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować...