Nasz sukces w konkursie Narodowego Centrum Nauki WEAVE - UNISONO | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-22

Nasz sukces w konkursie Narodowego Centrum Nauki WEAVE - UNISONO

grafika tematyczna
Na naszym Wydziale w latach 2024-2026 będzie realizowany międzynarodowy projekt dofinansowany przez NCN pt. „Zrównoważone poliuretany ”od kołyski aż po grób” z użyciem enzymów”, kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Janusz Datta, a kwota dofinasowania wynosi 1 077 200zł.

Projekt został przygotowany w KTP przy współudziale dr inż. Pauliny Parchety-Szwindowskiej oraz dr inż. Ewy Głowińskiej (główne wykonawczynie w projekcie). Zatrudnieni zostaną także doktoranci i studenci. Zadania będą realizowane w ramach w konsorcjum z jednostkami naukowymi z Czech: Uniwersytetem Chemii i Technologii w Pradze oraz Instytutem Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (finansowanie partnerów zagranicznych odbywać się będzie przez Czeską agencje GACR).

Projekt podzielony jest na 4 główne etapy. Obejmuje zaprojektowanie nowych typów monomerów pochodzenia roślinnego, syntezę materiałów poliuretanowych z zastosowaniem otrzymanych uprzednio bio-monomerów, a następnie ich recykling przy użyciu metod chemicznych i biologicznych. Badanie obiegu monomerów pochodzenia roślinnego w cyklu zamkniętym, od syntezy półproduktów po recykling produktów, umożliwi ocenę cyklu ich życia (LCA). Spodziewane efekty realizacji projektu pozwolą uzyskać informacje dotyczące analizy cyklu życia monomerów pochodzenia roślinnego, procesów ich syntezy oraz syntezy materiałów poliuretanowych z ich zastosowaniem, jak również różnych metod recyklingu materiałów poliuretanowych, co umożliwi oszacowanie wpływu zrównoważonych poliuretanów na środowisko.

185 wyświetleń