Żegnamy dr. inż. Romualda Bokotko | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-20

Żegnamy dr. inż. Romualda Bokotko

grafika tematyczna

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 grudnia br. w wieku 56 lat zmarł dr inż. Romuald Bokotko.

Studiował na Wydziale Chemicznym w latach 1987-1992. Pracę doktorską obronił w 2002 roku. Był Adiunktem w ówczesnej Katedrze Technologii Chemicznej.
Specjalista w tematyce wymiany masy w układach gaz-ciecz.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dziekan, Prodziekani, Dyrektor Administracyjny i Pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 21 grudnia o godzinie 11:00 w kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie

277 wyświetleń