Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-08

Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

grafika tematyczna

Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu.

Nagrody  przyznawane  są  w  następujących kategoriach: 

  1. za najlepszą pracę w dziedzinie chemii analitycznej,
  2. za najlepszą pracę w dziedzinie spektrometrii mas,
  3. za najlepszą pracę w dziedzinie spektrometrii analitycznej,
  4. za najlepszą rozprawę doktorską związaną z rozwojem technik rozdzielania
  5. za najlepszą rozprawę doktorską z elektrochemii,
  6. za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych,
  7. za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy

oraz

  1. za najlepszą rozprawę z miniaturyzacji i automatyzacji metod bioanalitycznych.

Komisje konkursowe oceniają prace kierując się przede wszystkim wartością merytoryczną pracy, jej nowatorstwem oraz obecnością jej wyników w literaturze naukowej.

Laureaci nagród otrzymują dyplomy Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz wartościowe nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu, a informacja o ich pracach doktorskich publikowana jest na łamach czasopisma Analityka. Ponadto, Laureaci zapraszani są do zaprezentowania wyników nagrodzonych prac na konferencjach i sympozjach organizowanych przy współudziale Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, których obrona odbyła się w latach2021-2023. Wnioski do nagrody zawierające dokumentację zgodną z Regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie Komitetu Chemii Analitycznej PAN (http://kcha.pan.pl) należy przesłać do dnia 23 lutego 2024 roku drogą elektroniczną na adres: konkursykcha@gmail.com.

142 wyświetleń