Pracownia Modelowania Molekularnego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownia Modelowania Molekularnego

Oferta

Możliwość wykonania we współpracy projektów związanych z biologią strukturalną, projektowaniem nowych cząsteczek aktywnych, badaniem mechanizmów działania białek czy też ustalaniem właściwości molekularnych celów molekularnych dla leków.

 

Wyposażenie pracowni

Pracownia jest wyposażona w kilka wysokiej klasy komputerów PC, z oprogramowaniem do modelowania molekularnego MOE i BIOVIA. Oprogramowanie to może być użyte do pracy interakcyjnej. Poza tym pracownia ma dostęp do zasobów obliczeniowych Centrum Informatycznego TASK, w którym korzystać można z akademickiego oprogramowania do modelowania molekularnego i do dynamiki molekularnej.

 

Zasady korzystania / współpracy

Ze względu na to, że oprogramowanie MOE i BIOVIA jest objęte licencją akademicką nie możemy oferować korzystania z niego w naszej pracowni na zasadach komercyjnych. Jest natomiast możliwa współpraca naukowa z naszą pracownią prowadząca do realizacji wspólnego projektu i publikacji wyników na zasadach niekomercyjnych.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane realizacją wspólnych badań w zakresie modelowania molekularnego proszone są o zgłaszanie się mailowo do opiekuna naukowego pracowni, prof. Macieja Bagińskiego (chemmbag@pg.edu.pl). Mail proszę również przesłać do wiadomości na adres elzbieta.szyc@pg.edu.pl