Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

Oferta

Pracownia proponuje określanie struktur molekularnych metodą analizy rentgenostrukturalnej dla związków w postaci monokrystalicznej, dla kryształów o najmniejszym wymiarze nie mniejszym od 0,05 mm w każdym kierunku.

 

Wyposażenie pracowni

Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej wyposażona jest w dyfraktometr z płytą obrazującą IPDS 2T firmy STOE (www.stoe.com) – jest to pierwszy tego typu dyfraktometr w Polsce. Aparat posiada dwa źródła promieniowania  – Mo i Cu. Każde źródło promieniowania typu mikroogniskowego (firmy Xenocs) wzmocnione jest dodatkowo poprzez specjalną optykę. Dyfraktometr wyposażony jest w przystawkę do termostatowania kryształów firmy Oxford Cryosystem. Umożliwia ona wykonywanie pomiarów w zakresie temperatur od 100° do 400° K. Obecność przystawki do termostatowania pozwala na pomiar kryształów wrażliwych na obecność tlenu i wilgoci, a przeprowadzanie pomiarów w niskich temperaturach zdecydowanie poprawia jakość danych pomiarowych.

 

Zasady korzystania / współpracy

Samodzielny dostęp do dyfraktometru mają jedynie przeszkoleni użytkownicy. W innym przypadku przebywanie w laboratorium możliwe jest tylko w obecności operatora. Możliwe jest wykonanie i uzyskanie wyłącznie danych pomiarowych (tylko odpłatnie) lub kompletnej interpretacji danych pomiarowych (odpłatnie lub w ramach współpracy naukowej).

Cennik

 

Kontakt

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem pomiarów i ustaleniem zasad współpracy proszone są o zgłaszanie się mailowo do przeszkolonych pracowników wymienionych jako osoby do kontaktu. Mail proszę również przesłać do wiadomości na adres elzbieta.szyc@pg.edu.pl:

Osoby do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki – jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Anna Dołęga – anndoleg@pg.edu.pl
dr hab. Katarzyna Kazimierczuk – katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl
dr inż. Łukasz Ponikiewski – lukponik@pg.edu.pl