Wydarzenia | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Filtry

 • grafika tematyczna

  01-03-2024

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dulko

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dulko   Tytuł rozprawy: „Application of human bile salts for in vitro digestion models”   Obrona odbędzie się 01 marca 2024 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.   Promotor: dr hab. inż. Adam...

 • grafika tematyczna

  08-03-2024

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Malinowskiej

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Malinowskiej   Tytuł rozprawy: „Nanomateriały o właściwościach magnetycznych, fotokatalitycznych, biobójczych”   Obrona odbędzie się 08 marca 2024 o godzinie 9:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms...

 • grafika tematyczna

  08-03-2024

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Momotko

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Momotko   Tytuł rozprawy: „Badania nad zastosowaniem cieczy głęboko eutektycznych (ang. Deep Eutectic Solvents, DESs) jako faz stacjonarnych do chromatografii gazowej”   Obrona odbędzie się 08 marca 2024 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie...

 • grafika tematyczna

  12-03-2024

  Rada Dyscypliny Inżynieria Chemiczna

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna

 • grafika tematyczna

  12-03-2024

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

 • grafika tematyczna

  19-03-2024

  Rada Wydziału 19.03.2024

  Posiedzenie Rady Wydziału

 • grafika tematyczna

  21-03-2024

  Naukowe Czwartki

  Naukowe Czwartki to cykl otwartych wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez Naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wykłady pozwolą na dostrzeżenie zastosowania najnowszych odkryć naukowych w codziennym życiu, zrozumienie jak odkrycia naukowe ułatwiają nam życie oraz co stanowi istotę wielkich osiągnięć nauki. Tematy wykładów oraz prelegenci Co...

 • grafika tematyczna

  21-03-2024

  Naukowe Czwartki

  Naukowe Czwartki to cykl otwartych wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez Naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wykłady pozwolą na dostrzeżenie zastosowania najnowszych odkryć naukowych w codziennym życiu, zrozumienie jak odkrycia naukowe ułatwiają nam życie oraz co stanowi istotę wielkich osiągnięć nauki. Tematy wykładów oraz prelegenci Co...

 • grafika tematyczna

  22-03-2024

  Agathony 2024

  Agathony to gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników Wydziału Chemicznego. Agathony możemy interpretować na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, słowo agathôn jest pochodzenia greckiego i oznacza „dobro”. O jakie jednak dobro chodzi? Otóż chodzi nam o Dobro pisane z wielkiej litery, które stanowiło najwyższą Ideę w filozofii Platona. W dialogu „Eutydema”...

 • grafika tematyczna

  04-04-2024

  Naukowe Czwartki

  Naukowe Czwartki to cykl otwartych wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez Naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wykłady pozwolą na dostrzeżenie zastosowania najnowszych odkryć naukowych w codziennym życiu, zrozumienie jak odkrycia naukowe ułatwiają nam życie oraz co stanowi istotę wielkich osiągnięć nauki. Tematy wykładów i...