Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

2023.02.24 - mgr inż. Agnieszka Haryńska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki Haryńskiej

Tytuł rozprawy: „Preparation, characterization, and manufacturing of new polymeric materials for 3D printing for medical applications”

Obrona odbędzie się 24 lutego 2023 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka (Politechnika Gdańska)

grafika tematyczna

Wycieczka technologiczna do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

Zdjęcie uczestników wyjazdu na tle instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu

W dniach 9- 10 czerwca odbyła się wycieczka technologiczna do spalarni śmieci w Poznaniu. Odbyła się ona z inicjatywy Naukowego Koła Chemików, Katedry Inżynierii Materiałowej i Technologii Chemicznej oraz Prezesa zarządu Portu Czystej Energii, dzięki tej współpracy udział w niej wzięli studenci zarówno z Wydziału Chemicznego jak i z zaprzyjaźnionego Koła Mikrobiologii z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Nowe hybrydowe materiały budowlane, które zrewolucjonizują rynek

Izabela Malinowska, Anna Zielińska-Jurek
Mgr inż. Izabela Malinowska, doktorantka w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG opracowała sposób otrzymywania i zastosowania trzyfunkcyjnych kompozytów bio-foto-magnetycznych.

Opracowana farba bio-foto-magnetyczna charakteryzuje się wysoką aktywnością biobójczą przebadaną na szczepach bakterii Gram-dodatnich (m.in. gronkowiec złocisty) oraz Gram-ujemnych (m.in. Escherichia coli). Wykazano wysoką efektywność samoczyszczącą farby w odniesieniu do plam, zabrudzeń, zanieczyszczeń powietrza.

Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

grafika tematyczna

Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu.

Nagrody  przyznawane  są  w  następujących siedmiu kategoriach: 

Naukowcy z naszego Wydziału w gronie 2% najbardziej wpływowych na świecie

grafika tematyczna
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej po raz kolejny znaleźli się w prestiżowym gronie 2% najbardziej wpływowych na świecie. W zestawieniu znalazły się łącznie 53 osoby związane z PG. Prawie połowa z nich związana jest z Wydziałem Chemicznym.

Lista Top 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowywana jest przez kalifornijski Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. Do zestawienia trafiają badacze z całego świata. Lista tworzona jest w oparciu o ich dorobek naukowy, a kryteriami oceny są m.in. liczba cytowań przez innych autorów, indeks Hirscha czy też pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji.

Debata dydaktyczna na Wydziale Chemicznym

Dnia 9 stycznia 2023 na Wydziale Chemicznym odbędzie się Debata Dydaktyczna.

Zapraszamy członków RW, wszystkich nauczycieli akademickich, członków WRS, doktorantów i studentów. Gośćmi specjalnymi debaty będą  Prorektor ds. kształcenia, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG, oraz Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji, dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG.

Początek Debaty: 12:15

Miejsce: Audytorium 1.4 (Chemia C, bud. nr 5)

Program debaty:

debata dydaktyczna
Subskrybuj