Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

2022.10.12 - mgr inż. Patrycja Jakubek

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Patrycji Jakubek

Tytuł rozprawy: „Chemical and biological evaluation of antioxidant activity of endogenous redox-active compounds compared to plant-derived exogenous antioxidants”.

Obrona odbędzie się 12 października 2022 o godzinie 13:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Chemia C, widok na audytorium 1.4

2022.10.04 - mgr inż. Dominik Knozowski

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Dominika Knozowskiego

Tytuł rozprawy: „Composite Materials Based on Silicon Oxycarbide as Anodes for Lithium-Ion Batteries”.

Obrona odbędzie się 04 października 2022 o godzinie 13:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka (Politechnika Gdańska)

Widok na Audytorium 1.4 Chemia C, PG

2022.10.06 - mgr inż. Małgorzata Rudnicka

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Małgorzaty Rudnickiej

Tytuł rozprawy: „Zacienienie jako krytyczny warunek dokładności modelowania wydajności energii instalacji fotowoltaicznych”.

Obrona odbędzie się 06 października 2022 o godzinie 11:15 w sali 114 Chemia C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska (Politechnika Gdańska)

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Chemia C, PG

Konkurs Ventus w obszarze Redivivus rozstrzygnięty

Ventus Hydrogenii Redivivus

Duży nasz sukces!

Przyznano prawie 3 mln złotych w pierwszej edycji programu Ventus Hydrogenii Redivivus w obszarze Redivivus, który stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB w zakresie działalności badawczo-wdrożeniowej.

Zgodnie z regulaminem konkursu maksymalna kwota dofinansowania projektu finansowanego z programu wynosi 1 000 000 PLN brutto, a okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

VI Edycja Konkursu PZPTS na najlepszą pracę dyplomową

Logotyp PZPTS
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską oraz doktorską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2022 r.

Nagroda w konkursie – 5 000 złotych dla prac niższego szczebla, 10 000 złotych dla prac doktorskich.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2022 r.

Spotkanie z firmą Synthos

Uczestnicy spotkania

W dniu 30 czerwca gościliśmy na naszym Wydziale Dyrektora Pionu Badań i Rozwoju i jednocześnie Członka Zarządu firmy Synthos S.A. dr. inż. Jarosława Rogożę. Podczas spotkania m.in. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG, a Firmą w zakresie opracowania recyklatów polimerowych oraz biokomponentów do mieszanek kauczukowych jako "zielonych surowców chemicznych".

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów - semestr zimowy 2022/2023

studenci w bibliotece

Termin rozpoczęcia zajęć

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się 3 października 2022 r. Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć w semestrze zimowym 2022/23 znajdują się na kontach studenckich w Moja PG (po aktywacji konta).

Organizacja roku akademickiego

Kalendarz roku akademickiego znajduje się na stronie https://pg.edu.pl/studenci/studia/kalendarz-roku-akademickiego.

Subskrybuj