Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Seminarium wydziałowe "Analiza strat ciepła przez przegrody budowlane z wykorzystaniem pomiarów..."

Serdecznie zapraszamy na łączone seminarium Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa, Wydziału Chemicznego oraz Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego przez dr. inż. Michała Rymsa, na temat: "Analiza strat ciepła przez przegrody budowlane z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych oraz możliwości poprawy efektywności termicznej poprzez zastosowanie materiałów zmiennofazowych w materiałach budowlanych nowej generacji."

grafika tematyczna

Wspólne otwarcie roku akademickiego pomorskich uczelni

grafika tematyczna

To wyjątkowe wydarzenie w skali kraju, podkreślające rolę środowiska akademickiego w życiu miasta.

Pochód środowiska akademickiego zainauguruje rok akademicki w Gdańsku. Kilkanaście pomorskich uczelni spotka się w ostatnią sobotę września o godzinie 10:00 przy Złotej Bramie. Akademicy przemaszerują Traktem Królewskim aż pod Dwór Artusa, gdzie odbędzie się oficjalna część uroczystości. 

Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i programu RADIUM

Radium Learning Through Research Programs

Indywidualne Studia Badawcze oraz program Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

2023.10.20 - Paulina Dyguła

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Pauliny Dyguły

Tytuł rozprawy: „Badania nad rozdzielaniem grupowym i analityką składu grupowego olejów bazowych i smarowych, zwłaszcza o szerokim zakresie polarności składników”

Obrona odbędzie się 20 października 2023 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

grafika tematyczna
Subskrybuj