Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Program L’Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki)

grafika tematyczna

Program ten ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji badań, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program prowadzony jest od 2001 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu.

Audytorium Chemicznemu nadano imię profesora Jacka Namieśnika

Audytorium Chemiczne im. Jacka Namieśnika

12 kwietnia 2024r. odbyła się uroczystość nadania Audytorium Chemicznemu imienia profesora Jacka Namieśnika.

Podczas uroczystości wystąpił JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, a laudację wygłosiła Dziekan Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik. Po uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej wystąpił Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. Mariusza Mroza.

Ogłoszono XXIII edycję Konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego

grafika tematyczna

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Siedzielnik

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Siedzielnik

Tytuł rozprawy: „Reakcje imin, pochodnych o-waniliny z solami niklu(II) i kobaltu(II): badania strukturalne i spektroskopowe produktów”

Obrona odbędzie się 24 maja 2024 o godzinie 10:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Dołęga (Politechnika Gdańska)

grafika tematyczna

Doktoraty wdrożeniowe, zrealizowane we współpracy z ORLEN S.A.

Doktorat wdrożeniowy we współpracy z Orlen S.A.

28 lutego w Auli Politechniki Gdańskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji promocji akademickich. Podczas wydarzenia rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde przyjął w poczet profesorów tytularnych Politechniki Gdańskiej profesorów uczelni, którzy w roku 2023 otrzymali tytuł naukowy profesora, a także uroczyście wręczył promocje na stopnie doktora habilitowanego i doktora oraz nagrody „Dyplom Roku”.

Oxygenium Supporting Open Acess Publications

Oxygenium - Supporting Open Access Publications

Program Oxygenium Supporting Open Access Publications stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.4 (Działania na rzecz zwiększenia liczby publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach). Środki w programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach i wydawnictwach (w tym tzw. Data Journal dla Open Research Data).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Wiśniewskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Piotra Wiśniewskiego

Tytuł rozprawy: „Zastosowanie cieczy jonowych do rozdziału i usuwania zanieczyszczeń z petrochemicznych strumieni procesowych ”

Obrona odbędzie się 22 marca 2024 o godzinie 14:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie stacjonarnej.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Łuczak (Politechnika Gdańska)

grafika tematyczna
Subskrybuj