Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Greckiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Greckiej

3 Wrzesień 2021 10:15

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

mgr Katarzyny Greckiej

Tytuł rozprawy: „Study of the anti-staphylococcal potential of honey bee products obtained in Polish apiaries”

Obrona odbędzie się 03 września 2021 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS.

Promotor: dr hab. inż. Piotr Szweda (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Paweł Nawrotek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. Beata Sadowska (Uniwersytet Łódzki)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 27.08.2021.