Projekt Baltic Phytoremediation | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekt Baltic Phytoremediation

Projekt BAPR (Baltic Phytoremediation), współfinansowany ze środków Interreg Południowy Bałtyk 2014 - 2020, dotyczy możliwości wykorzystania procesu fitoremediacji do oczyszczania gleby m.in. z metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych. Fitoremediacja to metoda oczyszczania elementów środowiska, np.  gleby z wykorzystaniem roślin i towarzyszących im mikroorganizmów. To metoda zrównoważona, naturalna, niskokosztowa i przyjazna środowisku. 

Partnerzy Projektu BAPR:

Uniwersytet Linneusza, Szwecja (Lider Projektu)

NSR AB, Szwecja

Politechnika Gdańska, Polska

Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa

Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku, Polska

Litewskie Centrum Badawcze Rolnictwa i Leśnictwa, Litwa

Zakład Utylizacji Odpadów, Oczyszczania Ścieków i Ciepłownictwa Hassleholm, Szwecja

Projekt współfinansowany ze środków Interreg Południowy Bałtyk 2014 - 2020

Nr projektu: STHB.02.02.00-SE-0155/18

Budżet projektu: 1 357 300 EUR

Wysokość dofinansowania ERDF: 1 091 705 EUR

Prace badawcze w projekcie Baltic Phytoremediation są realizowane w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "PMW" w latach 2021-2023; umowa nr 5247/SBP 2014-2020/2021/2

Czas realizacji projektu: 1.06.2019 - 31.05.2023