Dyplom Roku 2019 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dyplom Roku 2019

W dniu 22 października 2020 odbyła się uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace dyplomowe magisterskie i doktorskie obronione w 2019 roku.

Laureatką nagrody Dyplom roku 2019 została mgr inż. Wiktoria Lipińska za pracę pt. Wytwarzanie i właściwości elektrochemiczne nanostrukturyzowanych podłoży tytanowych modyfikowanych enzymem czułych względem glukozy. Promotorem pracy był dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni (KEKiIM), a konsultantem pracy: dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, prof. IMP (IMP PAN).

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską w roku 2019 została dr inż. Paulina Parcheta, temat pracy: Synteza, właściwości i zastosowanie liniowych polioli poliestrowych otrzymanych z wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego, promotorem był prof. dr hab. inż. Janusz Datta (KTP), a wyróżnienia zdobyli: dr inż. Joanna Wysocka za pracę pt. Charakterystyka elektrochemiczna odporności korozyjnej aluminium i jego stopów w wodnych środowiskach zasadowych, której promotorem był dr hab. inż. Stefan Krakowiak, prof. uczelni (KEKiIM) oraz dr inż. Wojciech Wojnowski za pracę pt. The development of novel analytical instruments and methods for meat quality assessment, której promotorem była prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (KChA), a promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Dymerski (KChA).

Autorem zdjęć jest dr inż. W. Wojnowski