Nagroda Rodziewicza dla prof. Wojnowskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nagroda Rodziewicza dla prof. Wojnowskiego

Uroczystość wręczenia nagrody im. prof. Włodzimierza Rodziewicza profesorowi Wiesławowi Wojnowskiemu (2016).

Nagroda im. Prof. Włodzimierza Rodziewicza za wyróżniającą się działalność dydaktyczną przyznawana jest przez Radę Wydziału na wniosek Kapituły Nagrody im. Profesora Włodzimierza Rodziewicza. Nagroda może być przyznawana co dwa lata, w roku parzystym, za wybitną, wieloletnią działalność dydaktyczną oraz dorobek w tym zakresie.

Autor zdjęć K. Krzempek