Nagroda Uphagena dla dr. inż. Mariusza Szkody | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nagroda Uphagena dla dr. inż. Mariusza Szkody

Autor zdjęć: K. Krzempek / 2018

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku, a do roku 2006 nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Te prestiżowe gdańskie wyróżnienie przyznawane jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.