Profesor Jacek Namieśnik Doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Profesor Jacek Namieśnik Doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej