Rozbudowa budynku "Chemia C" | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rozbudowa budynku "Chemia C"

Tytuł projektu:

"Rozbudowa i przebudowa budynku 'Chemia C' Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw".

Autorem zdjęć z postępów prac jest K. Raczkowski. Autorem zdjęć z uroczystości otwarcia audytorium po remoncie jest K. Krzempek.