Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Zakres i tematyka prowadzonych badań

 

 • Opracowanie metody otrzymywania nanostruktur krzemionkowych z grafenem, RGO oraz z węglami pirolitycznymi z prekursorów polimerowych o potencjalnym zastosowaniu jako anody ogniw litowo-jonowych.

 • Opracowanie metody otrzymywania elektrod hybrydowych PEDOT/MehcFe (MehcFe=analogi błękitu pruskiego; Me=Fe, Co, Ni) na powierzchni nanorurek TiO2 (TNT) i H‑TNT oraz określenie ich  fotoaktywności.

 • Wykorzystanie BiVO4 w kompozytach organiczno-nieorganicznych i nieorganiczno-nieogranicznych w fotoelektrokatalitycznym rozkładzie wody.

 • Wykorzystanie nanomateriałów hybrydowych organiczno-nieorganicznych w procesie gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach.

 • Opracowanie metody otrzymywanie orientowanych mikrostruktur MoO3 na drodze anodyzacji Mo dla zastosowań elektrod Mo/MoO3 w fotoelektrokatalizie.

 • Wykreowanie nowych, bardziej skutecznych pochodnych nanorurek węglowych jako elektrokatalizatorów w enzymatycznej biokatodzie.

 • Opracowanie nowych materiałów grafenowych.

 • Opracowanie metody syntezy, otrzymywanie i charakteryzowanie właściwości organicznych materiałów, o praktycznym znaczeniu, przeznaczonych jako jonofory dla sensorów chemicznych - głównie o znaczeniu biomedycznym - bazujących na układach supramolekularnych.

 • Skonstruowanie i zbadanie właściwości miniaturowych platform potencjometrycznych, wykonanych w technologii all-solid-state, do badań biomedycznych i środowiskowych.

 • Synteza kompleksów supramolekularnych cyklodekstryn z substancjami farmakologicznie czynnymi oraz rozeznanie możliwości zastosowania cyklodekstrynowych nanogąbek w oczyszczaniu ścieków z przemysłu farmaceutycznego.

 • Badanie właściwości bursztynu bałtyckiego, żywic kopalnych i subfosylnych jako materiału wykorzystywanego w branży jubilerskiej oraz innych obszarach, takich jak medycyna i farmacja.