Konkurs na stanowisko pracownik naukowy w ramach grantu NCBiR LIDER XI realizowanego na UG | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-03

Konkurs na stanowisko pracownik naukowy w ramach grantu NCBiR LIDER XI realizowanego na UG

UG i NCBiR
Nazwa stanowiska:

pracownik naukowy


Opis stanowiska:

Wykonawca typu chemik organik – doktorant lub PostDoc w ramach projektu LIDER XI pt. „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”.
Udział w realizacji projektu to wyjątkowa możliwość uczestnictwa w poszukiwaniu rozwiązań aktualnych problemów optoelektroniki i energetyki, ale też bycia częścią zespołu ambitnych i pomocnych młodych badaczy. Celem projektu jest otrzymanie i zbadanie udoskonalonych materiałów organicznych, które można stosować jako emitery w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (ang. OLED) oraz jako fotosensybilizatory w układach fotokatalitycznych wytwarzających wodór z wody. Badania mają maksymalnie przybliżyć ww. materiały organiczne do wprowadzenia na rynek.


Wymagania:
 • Spełnienie wymogów określonych w Regulaminie XI konkursu w programie LIDER: osoby, które do 01.01.2020 r. nie ukończyły 35 roku życia (z wyjątkami wymienionymi w ww. Regulaminie);
 • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie chemii organicznej (planowanie i wykonanie syntez, oczyszczanie związków aromatycznych zarówno o dobrej i niskiej rozpuszczalności w układach wodnych i niewodnych) udokumentowane publikacjami w czasopismach naukowych lub patentach;
 • Dobra znajomość aktualnych metod syntezy organicznej układów aromatycznych;
 • Ukończone studia magisterskie, dyscyplina Chemia lub nauki pokrewne;
 • Bardzo dobra znajomość technik chromatograficznych, spektrometrii mas, NMR i ich zastosowania do identyfikacji związków organicznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Sumienność, dokładność, kreatywność, umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej;
 • Umiejętność pracy w zespole, silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego.

Opis zadań:
 • Aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu;
 • Otrzymanie wybranych emiterów i fotosensybilizatorów organicznych w ilości 1g i 0.1g, odpowiednio; planowo 3 związki/miesiąc;
 • Opracowanie metod modyfikacji i optymalizacji struktury wybranych związków;
 • Analiza czystości i potwierdzenie struktury otrzymanych związków;
 • Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych, przygotowanie raportów okresowych zgodnie z ustalonymi regułami zespołu badawczego;
 • Współudział w przygotowywaniu publikacji i/lub zgłoszeń patentowych.


Termin składania ofert: 3 grudnia 2021 r., godzina 13:00.
Rozstrzygnięcie konkursu: 9 grudnia 2021 r.
Forma składania ofert: e-mail
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy
Wynagrodzenie: 4 000 brutto (szacowana stawka miesięczna przy wykonaniu określonego dzieła)
Data rozpoczęcia pracy: 01 stycznia 2022 r.


Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.
 

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres illia.serdiuk@ug.edu.pl:

 1. CV;
 2. list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia i zainteresowań naukowych;
 3. kopię dyplomu;
 4. dane kontaktowe co najmniej jednej osoby umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata;
 5. podpisaną zgodę i klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia).


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
dr Illia Serdiuk
Zakład Biomateriałów i Fizyki Medycznej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pok. 247
e-mail: illia.serdiuk@ug.edu.pl


Załącznik: link

80 wyświetleń