Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Projekty badawcze realizowane w Laboratorium Genetyki Bakterii

 1. Kataliza fałdowania białek w peryplazmie bakterii Escherichia coli

  Badania tworzenia mostków disiarczkowych oraz charakterystyka białek opiekuńczych (molekularnych chaperonów) i katalizatorów fałdowania niezbędnych do dojrzewania białek błony zewnętrznej.

   
 2. Charakterystyka funkcjonalna izomeraz cis/trans peptydylo-prolinowych

  Określenie funkcji in vivo oraz mechanizmu rozpoznawania substratów przez uniwersalnie zakonserwowane izomerazy cis/trans peptydylo-prolinowe u bakterii Escherichia coli.

   
 3. Regulacja odpowiedzi na stres pozacytoplazmatyczny

  Badanie mechanizmu regulacji oraz określanie funkcji niezbędnego do życia bakterii Escherichia coli czynnika sigma RpoE oraz systemów dwuskładnikowych kontrolujących odpowiedź na stres pozacytoplazmatyczny oraz biogenezę błony zewnętrznej.

   
 4. Charakterystyka funkcji nowych, regulatorowych, małych, niekodujących RNA kontrolujących biogenezę błony zewnętrznej oraz bakteryjną odpowiedź na stres

  Badanie funkcji nowo zidentyfikowanych małych RNA w regulacji RpoE oraz kluczowych dla życia bakterii składników błony zewnętrznej.

   
 5. Składanie oraz translokacja lipopolisacharydu (LPS)

  Badanie sprzężenia pomiędzy syntezą a translokacją lipopolysacharydu, w którym pośredniczy niezbędne do życia bakterii Escherichia coli białko szoku cieplengo LapB.

   
 6. Odpowiedź na szok cieplny

  Regulacja odpowiedzi na szok cieplny oraz charakterystyka funkcjonalna białek szoku cieplnego odkrytych w naszym laboratorium.