Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Międzyuczelniane Laboratorium NMR specjalizuje się w badaniach strukturalnych związków organicznych oraz analityce i monitorowaniu procesów technologicznych. Laboratorium współpracuje, na zasadach działalności usługowej oraz badawczej, z licznymi zespołami naukowymi i zakładami przemysłowymi. Badania strukturalne i stereochemiczne prowadzone są m.in. w następujących grupach związków: makrolidy polienowe, polipeptydy, cukry, polisacharydy, flawonoidy. W dziedzinie technologii prowadzone są prace dla przemysłu polimerów i tworzyw sztucznych, petrochemicznego i farmaceutycznego.