Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Politechnika Gdańska, Wydzial Chemiczny
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel: +48 58 347 27 81, +48 58 347 10 27
Email: nmrlab@chem.pg.gda.pl

Kierownik

dr inż. Katarzyna Szwarc-Karabyka
e-mail: katszwar@pg.edu.pl

Profil działania

Międzyuczelniane Laboratorium NMR specjalizuje się w badaniach strukturalnych związków organicznych oraz analityce i monitorowaniu procesów technologicznych. Laboratorium współpracuje, na zasadach działalności usługowej oraz badawczej, z licznymi zespołami naukowymi i zakładami przemysłowymi. Badania strukturalne i stereochemiczne prowadzone są m.in. w następujących grupach związków: makrolidy polienowe, polipeptydy, cukry, polisacharydy, flawonoidy. W dziedzinie technologii prowadzone są prace dla przemysłu polimerów i tworzyw sztucznych, petrochemicznego i farmaceutycznego.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.