2022.06.30 - mgr inż. Jolanta Kamińska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.06.30 - mgr inż. Jolanta Kamińska

30 June 2022 12:15 - 14:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jolanty Kamińskiej

Tytuł rozprawy: „Research on molecular mechanisms of epigenetically activated tissue regeneration”

Obrona odbędzie się 30 czerwca 2022 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum), prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 24.06.2022.