2022.09.19 - mgr inż. Maksymilian Plata-Gryl | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.09.19 - mgr inż. Maksymilian Plata-Gryl

19 September 2022 11:15 - 13:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Maksymiliana Platy-Gryla

Tytuł rozprawy: „Preparation and characterization of asphaltene based adsorbents for gas-solid adsorption systems”

Obrona odbędzie się 19 września 2022 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr Tayssir Hamieh (Maastricht University), dr hab. inż. Filip Ciesielczyk (Politechnika Poznańska), dr hab. Joanna Gościańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie BIP: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 12.09.2022.