2022.10.06 - mgr inż. Małgorzata Rudnicka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.10.06 - mgr inż. Małgorzata Rudnicka

6 October 2022 11:15 - 13:15

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Małgorzaty Rudnickiej

Tytuł rozprawy: „Zacienienie jako krytyczny warunek dokładności modelowania wydajności energii instalacji fotowoltaicznych”.

Obrona odbędzie się 06 października 2022 o godzinie 11:15 w sali 114 Chemia C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek (Uniwersytet Opolski), dr hab. Kazimierz Drabczyk (Instytut Metalurgii i inżynierii Materiałowej PAN), dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie BIP: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 30.09.2022.

Adres wydarzenia

Chemia C, sala 114