2022.10.04 - mgr inż. Dominik Knozowski | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.10.04 - mgr inż. Dominik Knozowski

4 October 2022 13:15 - 15:15

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Dominika Knozowskiego

Tytuł rozprawy: „Composite Materials Based on Silicon Oxycarbide as Anodes for Lithium-Ion Batteries”.

Obrona odbędzie się 04 października 2022 o godzinie 13:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. Marcin Molenda (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. inż. Leszek Niedzicki (Politechnika Warszawska), dr Emanuel Ionescu (Fraunhofer IWKS Germany)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie BIP: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 30.09.2022.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C