2022.12.02 - mgr inż. Karolina Delińska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.12.02 - mgr inż. Karolina Delińska

2 December 2022 12:15 - 14:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Delińskiej

Tytuł rozprawy: „Metoda opracowania uniwersalnej osnowy na bazie krzemionki do unieruchomienia cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stałej”

Obrona odbędzie się 02 grudnia 2022 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Adam Kloskowski (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek (Uniwersytet Opolski), dr hab. Magda Caban (Uniwersytet Gdański), dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (Politechnika Poznańska)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie BIP: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 25.11.2022.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C