2022.12.09 - mgr inż. Joanna Potapowicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.12.09 - mgr inż. Joanna Potapowicz

9 December 2022 10:15 - 12:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Joanny Potapowicz

Tytuł rozprawy: „Investigation on environmental chemistry changes in the Antarctic Special Management Area (ASMA 1): King George Island, South Shetlands Islands”

Obrona odbędzie się 09 grudnia 2022 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Szopińska (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Patryk Oleszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Ksenia Pazdro (Instytut Oceanologii PAN)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 02.12.2022.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C