2022.12.06 - mgr inż. Marcin Stasiulewicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.12.06 - mgr inż. Marcin Stasiulewicz

6 December 2022 12:15 - 14:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Marcina Stasiulewicza

Tytuł rozprawy: „Wpływ oddziaływań sfer hydratacyjnych białek i osmolitów na stabilność białek w roztworze”

Obrona odbędzie się 06 grudnia 2022 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Stangret (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr Aneta Panuszko (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Mirosław Czarnecki (Uniwersytet Wrocławski)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 29.11.2022.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C