2022.12.02 - mgr inż. Natalia Szynkiewicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2022.12.02 - mgr inż. Natalia Szynkiewicz

2 December 2022 14:45 - 17:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Natalii Szynkiewicz

Tytuł rozprawy: „Activation of small molecules by P-P and P-B bond systems”

Obrona odbędzie się 02 grudnia 2022 o godzinie 14:45 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Grzegorz Hreczycho (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński (Politechnika Warszawska)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie BIP: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 25.11.2022.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C