Debata dydaktyczna na Wydziale Chemicznym | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Debata dydaktyczna na Wydziale Chemicznym

9 January 2023 12:15 - 14:00

Dnia 9 stycznia 2023 na Wydziale Chemicznym odbędzie się Debata Dydaktyczna.

Zapraszamy członków RW, wszystkich nauczycieli akademickich, członków WRS, doktorantów i studentów. Gośćmi specjalnymi debaty będą  Prorektor ds. kształcenia, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG, oraz Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji, dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG.

Początek Debaty: 12:15

Miejsce: Audytorium 1.4 (Chemia C, bud. nr 5)

Program debaty:

  1. Powitanie uczestników debaty
  2. Studia II stopnia na Wydziale Chemicznym PG – stan obecny – prodziekan ds. organizacji studiów, dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. PG
  3. Przedstawienie założeń organizacji studiów II stopnia na PG – Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG
  4. „Magisterka Marzeń” – Dziekan WCh, prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
  5. Dyskusja
  6. „Wykłady zdalne?” – Dyrektor CNE, dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG
  7. Dyskusja
  8. Zakończenie debaty

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C