2023.02.24 - mgr inż. Agnieszka Haryńska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2023.02.24 - mgr inż. Agnieszka Haryńska

24 February 2023 11:15 - 13:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki Haryńskiej

Tytuł rozprawy: „Preparation, characterization, and manufacturing of new polymeric materials for 3D printing for medical applications”

Obrona odbędzie się 24 lutego 2023 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr Marino Lavorgna (Institute of Polymers, Composites and Biomaterials National Research Council - IPCB-CNR)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 17.02.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C