Seminarium wydziałowe "Raport z analizy wyników ankiety dotyczącej mobbingu i dyskryminacji na Politechnice Gdańskiej" | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Seminarium wydziałowe "Raport z analizy wyników ankiety dotyczącej mobbingu i dyskryminacji na Politechnice Gdańskiej"

28 March 2023 11:15 - 13:00

Dnia 28.03.2023 o godzinie 11.15 w Audytorium 1.4 odbędzie się seminarium wydziałowe.

W ramach seminarium wydziałowego wystąpienie wygłosi prof. Janusz Rachoń. Temat wystąpienia to "Raport z analizy wyników ankiety dotyczącej mobbingu i dyskryminacji na Politechnice Gdańskiej".

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C