2023.04.21 - mgr inż. Kamila Gosz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2023.04.21 - mgr inż. Kamila Gosz

21 April 2023 10:15 - 12:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Kamili Gosz

Tytuł rozprawy: „Materiały poliuretanowe o zmniejszonej palności otrzymane z wykorzystaniem biomasy ligninocelulozowej”

Obrona odbędzie się 21 kwietnia 2023 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Piszczyk (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 14.04.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C