Seminarium wydziałowe "Spektroskopia NMR, wspomagana modelowaniem molekularnym..." | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Seminarium wydziałowe "Spektroskopia NMR, wspomagana modelowaniem molekularnym..."

13 April 2023 11:15 - 12:30

Dnia 13.04.2023 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 odbędzie się seminarium wydziałowe.

W ramach seminarium swoje osiągnięcie naukowe, będące podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego, zaprezentuje dr inż. Tomasz Laskowski.

Temat wystąpienia:

"Spektroskopia NMR, wspomagana modelowaniem molekularnym, jako narzędzie do badań stereostruktur związków biologicznie czynnych oraz ich oddziaływań z celami molekularnymi".

Streszczenie

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C