2023.05.19 - mgr inż. Natalia Maciejewska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2023.05.19 - mgr inż. Natalia Maciejewska

19 May 2023 12:15 - 14:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Natalii Maciejewskiej

Tytuł rozprawy: „Telomerase inhibition - unfulfilled hopes in the perfect molecular target”

Obrona odbędzie się 19 maja 2023 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Musioł (Uniwersytet Śląski), prof. dr n. med. Leszek Wojnowski (University Medical Center Mainz), dr hab. Grażyna Mosieniak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie BIP: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 12.05.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C