Prezentacja bazy Elsevier Reaxys | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Prezentacja bazy Elsevier Reaxys

15 Czerwiec 2023 11:15

Reaxys to unikalna chemiczna baza danych, zawierająca wyekstrahowane związki chemiczne i związane z nimi właściwości fizykochemiczne, informacje o reakcjach i syntezie, a także dane bibliograficzne, które można przeglądać i wyświetlać za pomocą funkcjonalnego interfejsu.

Unikalne cechy bazy Reaxys:

 • Największe pokrycie literatury w zakresie nauch chemicznych i pokrewnych (Life Science) z 16.000 czasopism

 • Pełne pokrycie patentowe – 105 biur patentowych 170 klasach patentowych

 • Niespotykana w podobnych bazach ilość wyektrahowanych danych właściwości fizyko-chemicznych substancji chemicznych – ponad 500 pól wyszukiwania

 • Największa na świecie baza aktywności biologicznej substancji chemicznych (44M punktów pomiarowych)

 • Przodujący w swojej kategorii system retrosyntezy, z możliwością przewidywania nigdy nie publikowanyh reakcji w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe

 • Dwa edytory struktur do wyboru, w tym ChemDraw

Jak Reaxys wspiera naukowców:

 • Planowanie syntezy

 • Komercyjni dostawcy materiałów wyjściowych

 • Analiza właściwości fizykochemicznych

 • Dane dotyczące bioaktywności i toksyczności

 • Powinowactwo związku chemicznego do celu farmakologicznego (SAR)

 • Badanie nowatorstwa idei naukowych pod kątem patentowania

 • Nowo opublikowane substancje

 • Szeroki przegląd literatury z zakresu chemii, nauk pokrewnych i nauk przyrodniczych

Zawartość Reaxys:

 • Ponad 103 mln zindeksowanych artykułów naukowych od ponad 4.000 wydawców

 • Ponad 261 mln substancji wyekstrahowanych z artykułów i patentów

 • 500M+ właściwości fizykochemicznych

 • Ponad 61 milionów jedno- i wieloetapowych reakcji

 • Reaxys Commercial Substances zapewnia aktualne informacje na temat dostępności handlowej i cen substancji handlowych – dane od ponad 400 dostawców, które można łatwo znaleźć dzięki przejrzystemu interfejsowi i wielu filtrom.

Źródła treści Reaxys:

Ponad 16 000 wysokiej jakości, recenzowanych czasopism i serii książek od ponad 4 000 wydawców, w tym. 421 ręcznie wyselekcjonowanych czasopism podstawowych — zbiór najważniejszych tytułów z chemii organicznej, nieorganicznej i fizycznej, a także materiałoznawstwa, petrochemii, farmakologii oraz chemii medycznej i obliczeniowej

12.600+ materiałów konferencyjnych

Ponad 37 milionów patentów ze 105 urzędów patentowych (w tym wszystkie kluczowe światowe urzędy patentowe) w 170 klasach patentowych.

Łatwe wyszukiwanie:

Za pomocą przejrzystego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu Reaxys oferuje opcje wyszukiwania oparte na strukturze, reakcji, słowach kluczowych lub danych właściwości fizyko-chemicznych, łączone wyszukiwanie strukturalne i tekstowe oraz możliwość uruchamiania wyszukiwania za pomocą operatorów boolowskich. Dzięki unikalnym możliwościom wyszukiwania użytkownicy Reaxys mogą wyszukiwać szybciej i efektywniej niż w tradycyjnych bazach bibliograficznych.

Wydanie akademickie Reaxys – Reaxys Academic Edition

Oprócz Reaxys Base, Reaxys Academic Edition zawiera dwa dodatkowe moduły:

 1. Chemia Medyczna Reaxys – Reaxys Medicinal Chemistry

  Dzięki temu Reaxys jest największą na świecie bazą danych biochemicznych. Z ponad 44 milionami punktów danych dotyczących bioaktywności dla 38.000 celów farmakologicznych Reaxys pozwala na szybką identyfikację powiązań pomiędzy strukturą chemiczną a celem farmakologicznym i optymalizację otrzymanych wyników.

 2. Reaxys Predictive Retrosynthesis

  Predictive Retrosynthesis upraszcza i rozszerza retrosyntezę. Zapewnia szybki dostęp do opublikowanych ścieżek syntezy i poszerza wiedzę o wiarygodne przewidywane syntezy — poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do największej na świecie bazy danych zawierającej 60 milionów reakcji chemicznych.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C