2023.09.22 - mgr Kazi Amirul Hossain | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2023.09.22 - mgr Kazi Amirul Hossain

22 Wrzesień 2023 15:30

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. Kazi Amirul Hossain

Tytuł rozprawy: „Unraveling the Interplay between DNA and Proteins: A Computational Exploration of Sequence and Structure-Specific Recognition Mechanisms”

Obrona odbędzie się 22 września 2023 o godzinie 15:30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: dr hab. inż. Jacek Czub (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Hoffmann (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), prof. dr hab. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr hab. Sergey Samsonov (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 15.09.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C