2023.10.20 - Paulina Dyguła | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

2023.10.20 - Paulina Dyguła

20 Październik 2023 12:15

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Pauliny Dyguły

Tytuł rozprawy: „Badania nad rozdzielaniem grupowym i analityką składu grupowego olejów bazowych i smarowych, zwłaszcza o szerokim zakresie polarności składników”

Obrona odbędzie się 20 października 2023 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczy: dr inż. Karolina Kucharska (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz (Politechnika Poznańska), dr hab. Szymon Bocian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr hab. Łukasz Haliński (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 13.10.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C