Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Olczaka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Olczaka

24 November 2023 12:00 - 13:45

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Tomasza Olczaka

Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie algorytmów optymalizacyjnych w estymacji agresywności korozyjnej ropy naftowej”

Obrona odbędzie się 24 listopada 2023 o godzinie 12:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie stacjonarnej.

Promotor: dr hab. inż. Artur Zieliński (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Wojciech Simka (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Juliusz Winiarski (Politechnika Wrocławska)

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
dr hab. inż. Jacek Gębicki

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PG: https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-chemiczna

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C