Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dagmary Kempińskiej-Kupczyk | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dagmary Kempińskiej-Kupczyk

1 December 2023 12:15 - 14:00

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Dagmary Kempińskiej-Kupczyk

Tytuł rozprawy: „Towards characterization of wastewater and water based on markers from the group of emerging pollutants by means of high-performance liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry”

Obrona odbędzie się 01 grudnia 2023 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.

Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Suder (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica), dr hab. inż. Katarzyna Lech (Politechnika Warszawska)

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 24.11.2023.

Adres wydarzenia

Audytorium 1.4, Chemia C